محتوای دسته‌ی زهرا جباری

تولد 50 سالگی ایمیل

جشن تولد 50 سالگی ایمیل

حدود پنجاه سال از زمان پیدایش بستر ارتباطی ایمیل می‌گذرد. روزانه تعداد بسیار زیادی پیام در